Запрошуємо до нашої команди

Middle Android Developer

Необхідні знання та навички

 • +2 роки досвіду роботи на аналогічній посаді
 • Розуміння принципів OOP та SOLID
 • Знання Multithreading
 • Здатність розробляти чистий, читаний та розширюваний код
 • Java та Kotlin
 • Android SDK
 • RxJava 2
 • Розуміння архітектури MVVM, Android Architecture Components, Clean Architecture
 • Firebase and Google Services
 • Dependency Injection (Dagger2)
 • Досвід роботи з бібліотеками: Retrofit, Gson, Room, Glide 
Читати далі

Middle PHP (Symfony) Developer

Необхідні знання та навички:

 • 3+ роки досвіду з PHP, Symfony
 • Досвід роботи з MySQL, PostgreSQL, MongoDB
 • Досвід роботи зі сховищами ключів і значень, такими як Redis, Memcached
 • Досвід роботи з мікросервісною архітектурою
 • Досвід роботи з RabbitMQ або іншими брокерами повідомлень
 • Використання системи контролю версій Git
 • Базові знаня Linux, Docker, nginx
 • Досвід використання фреймворків для тестування PHPUnit, Behat / Mink, Codeception
 • Розуміння OOP / SOLID
 • Англійська - Intermediate 
Читати далі

Middle/Senior IOS Developer

Необхідні знання та навички:

 • Практичний досвід розробки iOS додатків (Swift) - від 4-х років
 • Xcode, Instruments
 • OOP, Architecture patterns, SOLID, Protocol Oriented
 • Memory management
 • GCD, Operations, multithreading
 • UIKit, Core Graphics, AutoLayout
 • Data processing (CoreData, NSKeyedArchiver / NSCoding)
 • Networking (Alamofire, Sockets, REST, JSON)
 • Core Location, MapKit
 • RxSwift
 • English - Upper intermediate
Читати далі