Різниця між DDL та DML

Stfalcon Wins a Clutch Global Award

Ключова відмінність між DDL і DML полягає в тому, що DDL (мова визначення даних) використовується для визначення схеми бази даних. На противагу цьому, DML (мова маніпулювання даними) використовується для маніпулювання даними в базі даних. У цій статті ми спробуємо детально пояснити відмінності між DDL та DML.

Що таке DDL?

DDL розшифровується як Data Definition Language (мова визначення даних), яка є підмножиною SQL (мова структурованих запитів), що використовується для визначення та маніпулювання структурою бази даних.

Команди DDL використовуються для створення, модифікації та видалення об'єктів бази даних, таких як таблиці, індекси, подання та процедури. Ці команди використовуються для визначення типів даних і обмежень, які визначають, як дані зберігаються і управляються в базі даних.

Ivanna

Іванна

Менеджер по роботі з клієнтами

Команди DDL:

DDL (Data Definition Language - мова визначення даних) - це підмножина мови SQL (Structured Query Language - мова структурованих запитів), яка використовується для створення, модифікації та видалення об'єктів бази даних. Деякі з найпоширеніших команд DDL - це створення, зміна, видалення, усічення та перейменування.

Create

Команда CREATE використовується для створення нових об'єктів бази даних, таких як таблиці, індекси, представлення і процедури. Синтаксис команди CREATE залежить від типу об'єкта, що створюється. Наприклад, синтаксис для створення таблиці буде таким:

CREATE TABLE table_name (
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  ...
);

Ця команда створить нову таблицю з вказаними іменами стовпців і типами даних.

Alter

Команда ALTER використовується для зміни структури існуючого об'єкта бази даних. За допомогою цієї команди можна додавати або видаляти стовпці з таблиці, змінювати тип даних у стовпці, додавати або видаляти обмеження тощо. Синтаксис команди ALTER залежить від типу об'єкта, який модифікується. Наприклад, синтаксис для додавання нового стовпця до існуючої таблиці буде таким:

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype;

Ця команда додасть до існуючої таблиці новий стовпець із вказаною назвою і типом даних.

Drop

Команда DROP використовується для видалення існуючого об'єкта бази даних, такого як таблиця, індекс, подання або процедура. Коли об'єкт бази даних видаляється, всі дані, пов'язані з цим об'єктом, також видаляються. Синтаксис команди DROP залежить від типу об'єкта, що видаляється. Наприклад, синтаксис для видалення таблиці буде таким:

DROP TABLE table_name;

Ця команда видалить вказану таблицю і всі дані, пов'язані з нею.

Truncate

Команда TRUNCATE використовується для видалення всіх даних з існуючої таблиці. На відміну від команди DROP, команда TRUNCATE видаляє не саму таблицю, а лише дані в ній. Синтаксис команди TRUNCATE наступний:

TRUNCATE TABLE table_name;

Ця команда видалить усі дані із зазначеної таблиці.

Rename

Команда RENAME використовується для перейменування існуючого об'єкта бази даних, такого як таблиця, індекс, подання або процедура. Синтаксис команди RENAME залежить від типу об'єкта, який перейменовується. Наприклад, синтаксис для перейменування таблиці буде таким:

RENAME TABLE old_table_name TO new_table_name;

Ця команда перейменує вказану таблицю з "old_table_name" до "new_table_name".

Що таке DML?

Вам може бути цікаво, що таке DML в SQL. Отже, DML розшифровується як Data Manipulation Language (мова маніпулювання даними), яка є підмножиною SQL (мова структурованих запитів), що використовується для маніпулювання даними, які зберігаються в базі даних. На відміну від DDL (Data Definition Language), яка використовується для визначення структури бази даних, DML використовується для виконання операцій над самими даними, таких як вставка, оновлення та видалення записів.

Команди DML

DML (Data Manipulation Language - мова маніпулювання даними) - це підмножина мови SQL (Structured Query Language - мова структурованих запитів), яка використовується для маніпулювання даними в базі даних. Існує чотири основних типи операторів SQL в DLM.

Select

Команда SELECT використовується для отримання даних з однієї або декількох таблиць бази даних. Вона дозволяє вказати, які стовпці потрібно отримати, і застосувати фільтри до даних за допомогою умов. Синтаксис команди SELECT наступний:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;

Ця команда витягне дані з вказаної таблиці та стовпців, застосувавши вказану умову для фільтрації результатів.

Insert

Команда INSERT використовується для додавання нових записів до таблиці в базі даних. Вона дозволяє вказати значення для кожного стовпця в новому записі. Синтаксис команди наступний:

INSERT INTO table_name (column1, column2, ...)
VALUES (value1, value2, ...);

Ця команда додасть новий запис до вказаної таблиці із зазначеними значеннями стовпців.

Update

Команда UPDATE використовується для зміни існуючих записів у таблиці. Вона дозволяє змінити значення одного або декількох стовпців для одного або декількох записів на основі заданого набору критеріїв. Синтаксис команди UPDATE наступний:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;

Ця команда оновить вказані стовпці вказаними значеннями для записів, які відповідають вказаній умові.

Delete

Команда DELETE використовується для видалення записів з таблиці в базі даних. Вона дозволяє вказати, які записи слід видалити на основі заданого набору критеріїв. Синтаксис команди наступний:

DELETE FROM table_name
WHERE condition;

Ця команда видалить записи, які відповідають заданій умові, з вказаної таблиці.

Команди DML необхідні для керування та маніпулювання даними в базі даних. Вони широко використовуються розробниками, аналітиками даних і адміністраторами баз даних для виконання різних завдань, пов'язаних з даними, таких як запит даних, вставка нових записів, модифікація існуючих записів і видалення записів.

У чому різниця між DDL і DML?

DDL (мова визначення даних) і DML (мова маніпулювання даними) - дві найважливіші частини мови SQL (мова структурованих запитів). Хоча обидві використовуються для взаємодії з базою даних, вони мають різні цілі та функції.

Ключова відмінність між DDL і DML полягає в тому, що DDL використовується для створення, модифікації та видалення об'єктів бази даних, в той час як DML використовується для маніпулювання даними в цих об'єктах.

Відмінності між DDL і DML включають в себе наступне:

 • DDL зосереджений на визначенні схеми бази даних, в той час як DML зосереджений на модифікації даних, що зберігаються в схемі.
 • DDL змінює структуру бази даних, тоді як DML змінює вміст бази даних.
 • Команди DDL не впливають на дані, що зберігаються в базі даних, тоді як команди DML впливають.
 • Таким чином, DDL використовується для визначення і зміни структури бази даних, в той час як DML використовується для виконання операцій над даними, що зберігаються в базі даних. Обидві мови необхідні для управління та взаємодії з базою даних, і розуміння відмінностей між ними має вирішальне значення для ефективного управління базами даних.

Висновок

DDL (мова визначення даних) і DML (мова маніпулювання даними) є двома важливими підмножинами мови SQL (мова структурованих запитів), які використовуються для взаємодії з базою даних. Основна відмінність між DDL і DML полягає в їх призначенні:

 • DDL використовується для визначення, модифікації та управління структурою бази даних, включаючи створення та модифікацію таблиць, представлень, індексів та інших об'єктів бази даних.
 • DML використовується для маніпулювання даними, що зберігаються в базі даних, включаючи додавання, модифікацію і видалення записів в таблицях.

Якщо ви зацікавлені у створенні проєкту, просто зв'яжіться з нами, і ми надамо вам всю необхідну інформацію.